Set bát dĩa hoa mặt trời sứ Bát Tràng đẹp

(đánh giá) 12 đã bán

1,700,000

Bao gồm 15 sản phẩm:

+ 01 Tô nông         + 01 Bát mắm

+ 06 Đĩa                  + 01 Đĩa gia vị

+ 06 Bát cơm

còn 127 hàng