Bình hút lộc lục bảo 4 cảnh

(đánh giá) 0 đã bán

Chiều cao Chiều rộng Đường kính miệng
250 mm 230 mm 105 mm