Bình hút lộc chuột cõng tiền

(đánh giá) 0 đã bán

Chiều cao Chiều rộng Đường kính miệng
240 mm 230 mm 100 mm