Bình hút lộc 4 chùa sứ trắng vẽ vàng

(đánh giá) 0 đã bán

Chiều cao Chiều rộng Đường kính miệng
255 mm 230 mm 98 mm