Bình hút lộc 30 tứ cảnh vẽ vàng

(đánh giá) 0 đã bán

Chiều cao Chiều rộng Đường kính miệng
280 mm 260 mm 100 mm